Android aplikacije za obradu podataka, zabavu, korištenje karata, udaljeni nadzor.